Værøy Skole åpner tirsdag 12.5 for alle elever.

Værøy skole åpner tirsdag 12.5 for alle elever.

For å ivareta retningslinjene i smittevernveilederen må skolen innføre begrensninger i skoledagens lengde. Dette betyr at trinnene vil få ulike start og sluttidspunkt på skolen.

Elevene på 1. – 4. trinn vil fortsette sin skoledag som før og møter altså til vanlig tid på mandag 11.5 SFO vil ha fortsatt redusert åpningstid og slutter 15.30.

Elevene på 5. – 9. trinn vil få hver sine halve dager med undervisning på skolen og tilsvarende halv dag med hjemmeoppgaver. 10. trinn prioriteres og vil få heldagsskole.

Nærmere informasjon fås fra kontaktlærer mandag.

Voksenopplæringen starter også opp tirsdag 12.5 kl. 18.00

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s