Værøy Skole gjenåpner 27.4 kl. 8.30

Mandag 27.4.2020, klokken 8.30 gjenåpner vi skolen for 1. – 4. trinn.

Vi på skolen gleder oss til å få elevene tilbake på skole og på SFO. Gjør samtidig oppmerksom på at SFO vil ha litt kortere åpningstid neste uke og vil stenge 15.30. 

Det vil komme mer informasjon fra kontaktlærerne om skolehverdagen fremover og  5.-10. trinn vil fortsatt få hjemmeskole. 

All informasjon fra helsemyndighetene viser at det er riktig, trygt og viktig at elevene kommer tilbake til skolen. Mer informasjon om dette kan du finner her: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-smittevernveilederen-for-skolen/id2698239/

Konstituert rektor

Bjørn Tore Sørheim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s